Återvinning med omtanke om miljön

Återvinning med omtanke om miljön

Vad är återvinning? Vid återvinning tas material tillvara på som kan användas igen. Att återvinna är ett enkelt sätt att vara miljövänlig på då det är mer effektivt att framställa nya produkter av gamla förpackningar. De allra flesta färskvaruförpackningar går att återvinna, så som produkter av plast, glas, papper och metall. När dessa återvinns blir…