Åderbråck

Effektiv behandling mot åderbråck

På Din Venklinik får du tillgång till den bästa behandlingen av de mest kompetenta kirurgerna!

Vi arbetar alltid i enlighet med senaste forskningsrön, och utför också själva vetenskapliga studier för att ständigt förbättra tekniker och resultat. Hos oss står du som patient i fokus. Vi vill inte bara att du ska känna dig trygg med din behandling – vi ser till att du är det.

Åderbråck kan vara en mycket besvärande åkomma. De ger inte bara symtom i form av tyngdkänsla, klåda, svullnad, trötthet, kramp eller värk i benen, de kan också vara rent kosmetiskt besvärande. Många går omkring med sina åderbråck eller ådernät utan att våga göra något åt det. Det vill vi ändra på!

På Din Venklinik får du först träffa någon av våra kunniga kirurger som gör en så kallad förundersökning. Baserat på resultatet av den, tar man sedan ställning till vilket typ av ingrepp som bäst lämpar sig för just dig. Det finns flera olika typer av behandlingar.

Med laser behandlar man venerna med värme, varefter kroppen själv absorberar det skadade blodkärlet. Behandlingen sker under lokalbedövning.

Med Venaseal Superglue, eller biologiskt Superlim, limmar man ihop den skadade venen under guidning av ultraljud genom en nål och en tunn kateter. Behandlingen är ytterst skonsam och utförs helt utan bedövning och kirurgi. Den tar cirka 30 minuter, och man fungerar som vanligt direkt efteråt. Din Venklinik är certifierade för Venaseal® behandling.

VNUS ClosureFAST eller radiofrekvens, är en mycket effektiv, hållbar metod som ger praktiskt taget inga obehag alls efter ingreppet. På Din Venklinik har vi den senaste versionen (ClosureFAST), och vi har nyligen avslutat den första delen av en stor vetenskaplig studie baserad på 500 operationer, där resultatet visar att metoden helt lever upp till förväntningarna om att eliminera åderbråck och orsaken till dem, utan att man behöver vara sjukskriven efteråt. Vid ingreppet avlägsnas venen genom att en kanyl med innehållande kateter förs in och värms upp med radiofrekvens. Värmen får venen att sluta sig och elimineras av kroppen. Värmebehandlingen tar 2 ½ minut och känns inte.

Ultraljudsguidad skumbehandling är ytterligare en säker och effektiv metod för att avlägsna åderbråck. Här injiceras skum i venerna, varpå dessa stänger sig och i många fall elimineras av kroppen. Injiceringen sker med guidning av ultraljud. Skummet framställs av läkemedlet Aethoxysclerol, som har använts i flera generationer. Skummet försvinner efter några minuter och utsöndras av kroppen. Direkt efter skumbehandlingen avlägsnas synliga åderbråck genom “mikrosnitt”, som inte lämnar några synliga ärr. Ultraljudsguidad skumbehandling är smärtfri.

Dinvenklinik.se hittar du allt information du behöver för att kunna ta ställning till om, och hur du ska behandla dina åderbråck.